Komunitou podporované zemědělství

Dlouhodobým způsobem, jak si zajistit pravidelný přísun místních potravin a zároveň účelně podpořit konkrétního místního zemědělce, je komunitou podporované zemědělství (KPZ). U nás je tento koncept relativně nový, avšak v zahraničí funguje už několik desetiletí. Jedná se v podstatě o partnerství mezi zemědělcem, které stojí na těchto principech:

  • Partnerství. KPZ je víc než jen nakupování u farmáře. Je založeno na partnerství, ve kterém se spotřebitelé stávají podílníky produkce konkrétního farmáře. Toto partnerství je většinou stvrzené smlouvou mezi podílníky a farmářem, zavazující je po určitou dobu (část sezóny nebo celou sezónu, někdy i více let) dodávat a odebírat produkty za předem stanovenou cenu a za smluvených podmínek.
  • Solidarita. Spotřebitelé i producent společně sdílejí bohatství sklizně i riziko neúrody.
  • Lokálnost. KPZ obvykle tvoří farmář a spotřebitelé z jeho okolí. Jídlo nemusí nikam cestovat a zisk zůstává v místě produkce – drobnému místnímu farmáři, který přispívá k udržitelnému rozvoji venkova.
  • Aktivní spotřeba. Spotřebitelé zapojení do systému KPZ nejsou jen pasivními odběrateli potravin. Mohou aktivně ovlivňovat nabídku i způsob produkce potravin. Pokud mají zájem, mohou si část svého podílu z úrody na farmě odpracovat.
  • Komunita. KPZ propojuje lidi se společnými zájmy, kteří dohromady vytvářejí komunitu.
  • Šetrné hospodaření. Do KPZ jsou zapojeni spíše drobní farmáři, kteří hospodaří šetrně vůči přírodě. Často mají certifikaci BIO, i když v systému KPZ není certifikace až tak důležitá. Spotřebitelé mají totiž možnost sami ovlivnit a kontrolovat, jakým způsobem je jejich jídlo produkováno.
  • Vzájemná dohoda. Nejlepší na KPZ je to, že vše závisí čistě na dohodě mezi producentem a spotřebiteli. Konkrétních podob KPZ je mnoho a fantazii se meze nekladou – KPZ může být skupina utvořená kolem jednoho či více farmářů, ale může jí být také třeba městská komunitní zahrada.

V praxi tedy spotřebitel koupí předem domluvený podíl úrody, a má tak jistotu zásobování kvalitními a čerstvými produkty po smluvené období. Farmář má naopak jistý odbyt i finance nutné na zajištění produkce. KPZ je postaveno na solidaritě a živé komunitě, odběratelé v něm mají se  „svým“ zemědělcem skutečně úzký vztah.

V současnosti u nás existují desítky takových skupin po celé republice a nové stále vznikají. Pokud byste se chtěli do nějaké KPZ zapojit, máte nejvyšší čas najít si tu svou. Všechny fungující a vznikající KPZ skupiny najdete na www.adresarfarmaru.cz. V adresáři najdete informace o již fungujících skupinách (některé z nich stále přijímají nové členy) i těch, které teprve vznikají. Přes web můžete zveřejnit i svůj záměr novou KPZ založit a najít tak další podílníky a třeba i farmáře, který na vás dost možná už někde čeká.

Více informací i poradenství ke vzniku KPZ najdete na webu http://kpzinfo.cz/.

Zobrazit profil ambasadora